Εστίαση - Βιομηχανία Ποτών και Τροφίμων

Εστιατόρια, Οινοποϊία, Εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων

Εστιατόρια, Οινοποϊία, Εργοστάσια Παραγωγής και Συσκευασίας Τροφίμων

Απολύμανση στη ζυθοποιία

Σε bistro, cafes

Απολύμανση σε εστιατόρια

Συντήρηση τυριών χωρίς όζον

Συντήρηση τυριών με όζον

Παραγωγή κρασιών

Οινοποιία

Ελαιοτριβεία

Catering

Βιομηχανία ποτών

Χώροι ωρίμανσης

Ιχθυοτροφεία

Χώροι πλύσης φρώτων και λαχανικών

Συστήματα που αντιστοιχούν εδώ

〈 Ozonise Air 〉 〈 Ozonise Air/Water 〉 〈 Ozonise Wall Systems 〉  〈 Ozonise Air/Water γιά KKM 〉 〈 Ozonise Water Clean
Οι απολυμαντικές ικανότητες του όζοντος στον αέρα και στο νερό είναι μεγάλες και σημαντικές . Το όζον έχει ιδιαίτερες ικανότητες αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή ενασχόληση μας με το τόσο ευαίσθητο και σημαντικό έργο που επιτελούμε στην παραγωγή αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων και ποτών
 • Αδρανοποίηση μικροβίων
 • Αδρανοποίηση μικροοργανισμών
 • Αδρανοποίηση ιών                   
 • Αδρανοποίηση βακτηρίων, μούχλας
 • Εξάλειψη οσμών           
 • Εξάλειψη ακάρεων,
 • Εξάλειψη λεγιωνέλλας
 • Μείωση η και εξάλειψη χημικών καταλοίπων στον αέρα και στις επιφάνειες
 • Αντικατάσταση των χημικών ουσιών από την καθημερινή χρήση για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου
 • Την δυνατότητα απολύμανσης σε κάθε σημείο του χώρου ακόμη και στα σημεία που δύσκολα άλλοι τρόποι απολύμανσης μπορούν να φτάσουν
 • Με την κατάλληλη χρήση δυνατότητα απολύμανσης και των συστημάτων  κλιματισμού (εναλλάκτες αέρα , φίλτρα , ΚΚΜ, αγωγοί κυκλοφορίας αέρα κ.τ.λ.) 
 • Δυνατότητα απολύμανσης με την χρήση όζοντος στο νερό.
 • Διαχείριση αποβλήτων.
 • Οικολογικός τρόπος αντιμετώπισης όλων των ανωτέρων με μηδενικά κατάλοιπα στον χώρο και στο περιβάλλον.
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους απολύμανσης τόσο στο κόστος παραγωγής του όζοντος όσο και στο εργατικό κόστος .

 

 

 

 

 

Ozonise σύστημα σε μονάδα ΚΚΜ

Η ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Γιά κάθε περίπτωση στο χώρο HO.RE.CA. που χρειάζεται απολύμανση…

Οι τομείς εφαρμογής του όζοντος καλύπτουν όλα τα μέσα της καθημερινής χρήσης όπως

Χρήση όζοντος στη ψύξη (συντήρηση και κατάψυξη)

Διαβάστε τη σχετική μελέτη εδώ ↓

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΆΜΩΝ ΜΕ ΟΖΟΝ

 • Χώροι παραγωγής
 • Χώροι αποθήκευσης
 • Κοινόχρηστοι χώροι
 • Χώροι γραφείων
 • Χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών
 • Χώροι συντήρησης τροφίμων όπως ψυγεία , καταψύξεις κ.τ.λ.
 • Απολύμανσης φορητού εξοπλισμού όπως ρούχα , παπούτσια, καπέλα κ.τ.λ
 • Κεντρικά συστήματα κλιματισμού ( ΚΚΜ )
 • Απολύμανση επιφανειών εργασίας και εργαλείων παραγωγής με πλυστικά μηχανήματα
 • Πλύση νωπών προϊόντων ( φρούτα , λαχανικά , κρέατα , ψάρια κ.τ.λ. )  πριν την επεξεργασία αυτών
 • Απολύμανση κοινόχρηστων  χώρων δραστηριοτήτων και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αυτό που πετυχαίνουμε είναι:

   • Μείωση των ρυπογόνων ουσιών στους χώρους και ταυτόχρονη απόσμηση
   • Πλήρης αντικατάσταση χημικών απολυμάνσεων
   • Μείωση του κόστους απολύμανσης (κόστος χημικών, εργατοώρες απολύ­μανσης, κατανάλωση νερού, κόστος θέρμανσης νερού απολύμανσης)
   • Μείωση του κινδύνου έκθεσης προσωπικού σε επιβλαβείς χημικές ουσίες
   • Δυνατότητα απολύμανσης δυσπρόσιτων (από άλλα συστήματα απολύ­μανσης) περιοχών
   • Πλύση συσκευών αποθήκευσης π.χ. δεξαμενών
   • Απολύμανση νερού το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή τροφίμων και ποτών.

 

Το επιστημονικό προσωπικό της OZONISE είναι στην διάθεσή σας για να αντιμετωπίσουμε το κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα.