Απολύμανση Επιφανειών

με πιεστικά μηχανήματα οζονοποιημένου νερου

Πιεστικά μηχανήματα οζονοποιημένου νερού

Συστήματα που αντιστοιχούν εδώ

OZONISE WATER CLEAN.〉 

Η OZONISE μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει τεχνολογικά προηγμένα συστήματα απολύμανσης του αέρα και του νερού με τεχνολογία όζοντος.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι προσφέρουμε τις παραπάνω υπηρεσίες σε εφαρμογές απολύμανσης επιφανειών μέσω έκπλυσης με οζονισμένο νερό.

Οι συσκευές OZONISE WATER CLEAN δημιουργήθηκαν για το πλύσιμο δεξαμενών, δοχείων, τοίχων και δαπέδων, απολύμανση αποβλήτων, αγωγών, μεταφορικών ταινιών, βρεχόμενων επιφανειών και εξαρτημάτων.

Πρόκειται για συσκευές οι οποίες παράγουν οζονισμένο νερό για απολύμανση. Εύκολες στη χρήση μέσω πλήκτρου ON/ OFF που βρίσκεται πάνω στη συσκευή. Η συσκευή αντικαθιστά πλήρως τις αντίστοιχες χημικού καθαρισμού με το μοναδικό πλεονέκτημα ότι μετά την απολύμανση δεν υπάρχουν κατάλοιπα χημικών ουσιών στις επιφάνειες και τα προϊόντα.

Το οζονισμένο νερό εξολοθρεύει βακτήρια, σπόρους, μύκητες, μούχλα και ιούς από τις επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Οι συσκευές συνδέονται με απλή παροχή κρύου νερού σε κανονική πίεση.

Σε ελάχιστο χρόνο (3 λεπτά επαφής), νερό εμπλουτισμένο με όζον εκτοξεύεται από ακροφύσιο για την έκπλυση των επιφανειών.

Η ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι απολυμαντικές ικανότητες του όζοντος στον αέρα και στο νερό είναι μεγάλες και σημαντικές . Το όζον έχει ιδιαίτερες ικανότητες αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή χρήση των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων.

  • Μείωση των ρυπογόνων ουσιών στους χώρους και ταυτόχρονη απόσμηση (ISO 1400, EMAS)
  • Πλήρης αντικατάσταση χημικών απολυμάνσεων
  • Μείωση του κόστους απολύμανσης (κόστος χημικών, εργατοώρες απολύ­μανσης, κατανάλωση νερού, κόστος θέρμανσης, νερού απολύμανσης)
  • Μείωση του κινδύνου έκθεσης προσωπικού σε επιβλαβείς χημικές ουσίες
  • Δυνατότητα απολύμανσης δυσπρόσιτων (από άλλα συστήματα απολύ­μανσης) περιοχών.
  • Μείωση κόστους διάθεσης λυμάτων

Η επεξεργασία των υδάτων  με όζον επιπλέον βοηθά να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση νερού που  χρησιμοποιείται για πλύσιμο, ιδίως στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σημαντική ποσότητα νερού, για παράδειγμα στην επεξεργασία των φρούτων, των λαχανικών και των συσκευασμένων φαγητών.

 

Επιπλέον, ένα σύστημα πλυσίματος με όζον  αντικαθιστά τη συμβατική εγκατάσταση με βάση το χλώριο. Η επεξεργασία  με το όζον δεν αφήνει  υπολείμματά (όπως η περίπτωση του χλωρίου), εξαλείφοντας τις συνέπειες ρύπανσης των τροφών καθώς και ρύπανσης του περιβάλλοντος (ύδατα και πηγές).

Γιά κάθε ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ χρειάζεται απολύμανση, χρησιμοποιείστε το OZONISE WATER CLEAN.