Ξενοδοχειακός Τομέας - Hospitality

Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια – Airbnb

Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια – Airbnb

Εξάλειψη ακάρεων, σκόρων

Απολύμανση Κοινόχρηστων Χώρων

Απολύμανση δωματίων πελατών

Απολύμανση επιφανειών δωματίων

Καθαρισμός Γυμναστηρίων και αποδυτηρίων

Με την κατάλληλη χρήση δυνατότητα απολύμανσης και των συστημάτων κλιματισμού

( εναλλάκτες αέρα , φίλτρα , ΚΚΜ, αγωγοί κυκλοφορίας αέρα κ.τ.λ.)

Χώροι παρασκευής φαγητού

Εξάλειψη οσμών ( π.χ. κάπνισμα , ρούχα , μούχλα κ.τ.λ.)

Reception

Συστήματα που αντιστοιχούν εδώ

Ozonise Air 〉 〈 Ozonise Air/Water 〉 〈 Ozonise Wall Systems 〉  〈 Ozonise Air/Water γιά KKM 〉 〈 Ozonise Water Clean
Ozonise Swiming Pool & Spa〉 

Τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν και οι ανάγκες των ανθρώπων να ζουν σε περιβάλλον καθαρό και απαλλαγμένο από απρόσκλητους και ενοχλητικούς επισκέπτες όπως τα μικρόβια, οι ιοί , η μούχλα τα ακάρεα , οι άσχημες οσμές κ.τ.λ. γίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Η ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Οι απολυμαντικές ικανότητες του όζοντος στον αέρα και στο νερό είναι μεγάλες και σημαντικές . Το όζον έχει ιδιαίτερες ικανότητες αντιμετώπισης καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών τών ξενοδοχειακών μονάδων. Η δυνατότητα του να προσφέρουμε πλέον ένα απολυμασμένο δωμάτιο στους πελάτες μας, ιδιαίτερα όταν εισέρχονται σε αυτό για πρώτη φορά για την διαμονή τους, είναι πλέον αναγκαιότητα. Ο μόνος λοιπόν τρόπος να παρέχουμε αυτή την  υπηρεσία με λεπτομερή μικροβιολογική απολύμανση, είναι η απολύμανση με τα συστήματα της Ozonise. Εχουμε πλέον τώρα τη δυνατότητα να το πραγματοποιούμε αυτό ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!

Γιά κάθε περίπτωση στο ξενοδοχείο που χρειάζεται απολύμανση…

Όπως…

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΚΑΡΕΩΝ
 • Αδρανοποίηση μικροβίων
 • Αδρανοποίηση ιών
 • Αδρανοποίηση βακτηρίων, μούχλας
 • Εξάλειψη οσμών  ( π.χ. κάπνισμα , ρούχα , μούχλα κ.τ.λ.)
 • Εξάλειψη ακάρεων, σκόροι,
 • Εξάλειψη λεγιονέλλας
 • Μείωση η και εξάλειψη χημικών καταλοίπων στον αέρα και στις επιφάνειες
 • Αντικατάσταση των χημικών ουσιών από την καθημερινή χρήση για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου
 • Την δυνατότητα απολύμανσης σε κάθε σημείο του χώρου ακόμη και στα σημεία που δύσκολα άλλοι τρόποι απολύμανσης μπορούν να φτάσουν
 • Οικολογικός τρόπος αντιμετώπισης όλων των ανωτέρω με μηδενικά κατάλοιπα στον χώρο και στο περιβάλλον.
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους απολύμανσης τόσο στο κόστος παραγωγής του όζοντος όσο και στο εργατικό κόστος .
 • Με την κατάλληλη χρήση δυνατότητα απολύμανσης και των συστημάτων  κλιματισμού ( εναλλάκτες αέρα , φίλτρα , ΚΚΜ, αγωγοί κυκλοφορίας αέρα κ.τ.λ.)
 • Δυνατότητα απολύμανσης με την χρήση όζοντος στο νερό
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΝ

Οι τομείς εφαρμογής του όζοντος καλύπτουν όλα τα μέσα της καθημερινής χρήσης όπως

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΣΜΩΝ
 • Δωμάτια πελατών
 • Στρώματα – μαξιλάρια κ.τ.λ.
 • Κοινόχρηστοι χώροι
 • Χώροι παρασκευής φαγητού
 • Απολύμανσης φορητού εξοπλισμού
 • Κεντρικά συστήματα κλιματισμού ( ΚΚΜ )
 • Απολύμανση επιφανειών εργασίας
 • Απολύμανση εξωτερικών χώρων δραστηριοτήτων
 • Εφαρμογή των συστημάτων όζοντος στις πισίνες ( εσωτερικές – εξωτερικές , SPA )
 • Εφαρμογή των συστημάτων όζοντος για την αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων.
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ