Απολύμανση σπιτιών

Απολύμανση-σπιτιών-covid19-με όζον

Απολύμανση σπιτιών, κατοικιών, διαμερισμάτων.

Αδρανοποίηση μικροβίων.

Αδρανοποίηση ιών.

Αδρανοποίηση βακτηρίων, μούχλας.

Εξάλειψη οσμών ( π.χ. κάπνισμα , ρούχα , μούχλα κ.τ.λ.).

Μείωση και εξάλειψη χημικών καταλοίπων  στον αέρα και στις επιφάνειες.

Αντικατάσταση των χημικών ουσιών από την καθημερινή χρήση για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου.

Δυνατότητα απολύμανσης σε κάθε σημείο του χώρου ακόμη και στα σημεία που δύσκολα άλλοι τρόποι απολύμανσης μπορούν να φτάσουν.

Οικολογικός τρόπος αντιμετώπισης όλων των ανωτέρω με μηδενικά κατάλοιπα στον χώρο και στο περιβάλλον.

Ελαχιστοποίηση του κόστους  απολύμανσης τόσο στο κόστος παραγωγής του όζοντος όσο και στο εργατικό κόστος .

Με τη κατάλληλη χρήση, δυνατότητα  απολύμανσης και των συστημάτων κλιματισμού ( εναλλάκτες αέρα , φίλτρα , αγωγοί κυκλοφορίας αέρα κ.τ.λ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλαμβάνουμε την απολύμανση σπιτιών, στρωμάτων, επίπλων and everything under the sun! Καλέστε μας για προσφορά