Λειτουργεία της πατενταρισμένης γεννήτριας Όζοντος της Ozonise

Το όζον παράγεται από το οξυγόνο του αέρα  σε συσκευές με ηλεκτρική εκκένωση CORONA όπως σε διπλανό σχήμα όπου ο αέρας περνά από ένα μικρό άνοιγμα όπου εφαρμόζεται υψηλή τάση στην άνω πλάκα ενώ η κάτω είναι γείωση και  δημιουργούνται ηλεκτρικές εκκενώσεις που μετατρέπουν το οξυγόνο σε όζον.

CORONA DISCHARGE

Προγραμματίστε ένα ραντεβού μαζί μας