Μάθετε για το Όζον

Τι είναι το όζον και πως επιδρά στη ζωή μας

Όπως είναι γνωστό, το όζον (αλλοτροπική κατάσταση του οξυγόνου) είναι ένα ασταθές αέριο που αποτελείται από τρισθενές οξυγόνο (Ο3) που σχηματίζεται φυσικά στην ατμόσφαιρα με την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία ή με ηλεκτρικές εκκενώσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ως εκ τούτου, το όζον (Ο3) είναι φυσικό αέριο που δεν αφήνει χημικά κατάλοιπα. Η υψηλή οξειδωτική του ισχύς και η φυσική τάση μετατροπής σε οξυγόνο (O2) το καθιστούν προϊόν με υψηλό δυναμικό για χρήση σε διαφορετικές διεργασίες παραγωγής και μείωση του μικροβιολογικού κινδύνου σε εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα αυξημένης κίνησης, ή σε μέσα μεταφοράς.

Οι χαμηλές συγκεντρώσεις και οι σύντομοι χρόνοι επαφής είναι επαρκείς για να καταστρέψουν ή να κάνουν αδρανή βακτήρια, μύκητες, ζύμες, παράσιτα και ιούς, που υπάρχουν στον αέρα, στον κλιματισμό και στις επιφάνειες. Το 1982, το όζον αναγνωρίστηκε ως ασφαλές αέριο για χρήση σε τρόφιμα “GRAS” από τις ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων από το 2001 επιτρέπει τη χρήση όζοντος τόσο σε αέριο όσο και σε διαλυμένο νερό ως αντιμικροβιακό παράγοντα για την επεξεργασία προϊόντων διατροφής για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΟΖΟΝ: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το όζον είναι ένα εξαιρετικά ασταθές μόριο αποτελούμενο από τρία άτομα οξυγόνου. Το τρίτο άτομο δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο και μπορεί εύκολα να αποκολληθεί από το μόριο, αντιδρώντας εύκολα με άλλα μόρια. Αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά δραστικό οξειδωτικό σύστημα το οποίο επηρεάζει τη δομική ακεραιότητα των αντιδραστηρίων. Η οξειδωτική ισχύς του όζοντος είναι κατώτερη μόνο από εκείνη του φθορίου. Είναι σε θέση να αντιδρά άμεσα στην επιφάνεια των ευγενών και μη ευγενών μετάλλων, όπως το ασήμι, ο μόλυβδος, ο χαλκός και τα μεταλλοειδή όπως το θείο.

Όσον αφορά στις οργανικές ουσίες, δρα γρήγορα, δημιουργώντας πολλές χημικές αντιδράσεις. Ιδιαίτερη είναι η αντιδραστικότητα σε σχέση με τον διπλό δεσμό C = C των ακόρεστων οργανικών ουσιών, μια αντίδραση που συνήθως ορίζεται ως οζονόλυση. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν το όζον έρχεται σε επαφή με μικροοργανισμούς έτσι ώστε να λυθούν ή να αδρανοποιηθούν μέσω της οξείδωσης του μορίου DΝΑ.

O3 + X = O2 + XO

Η κυτταρική μεμβράνη είναι ο κύριος στόχος της αντιμικροβιακής δράσης.

Το όζον (O3) είναι ένα φυσικό αέριο που αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου. Στη φύση δημιουργείται κατά την διάρκεια των καταιγίδων, με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που παράγουν οι κεραυνοί και στην ατμόσφαιρα από την ακτινοβολία των υπεριωδών ακτίνων. Στα βουνά υπάρχει σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις με συνέπεια να έχουμε ευχάριστη αίσθηση και καθαρό αέρα.
Παρουσιάζεται σαν άχρωμο αέριο με οξεία και διεισδυτική οσμή.


Το μοριακό βάρος του όζοντος είναι ίσον με 48 g/mol, σε πίεση της 1 atm παρουσιάζει το σημείο σύντηξης στους -192.5 °C και βαθμό βρασμού στους -111.9 °C.
Η αντιδραστικότητά του και η αποσύνθεση από μόνο του σε οξυγόνο, καθιστούν το όζον ένα αέριο με υψηλές δυνατότητες για την επεξεργασία του αέρα. Χάρις στην υψηλή οξειδωτική ισχύ ( 2.07 V ) , δεύτερο μετά το φθόριο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για την εξολόθρευση ή την αδρανοποίηση βακτηρίων, μούχλας, ζύμης, παρασίτων και ιών. Το όζον δρά επιτιθέμενο, με έναν οξειδωτικό μηχανισμό, τόσο στις γλυκοπρωτεΐνες όσο και στα γλυκολιπίδια, μεταβάλλοντας τα ένζυμα RNA και DNA ενδοκυτταρικά.
Η κάκωση της κυτταρικής μεμβράνης επιφέρει τον κυτταρικό θάνατο.
Εξαιτίας της μεγάλης αστάθειας, σε λίγα λεπτά από την παραγωγή μετατρέπεται σε οξυγόνο, το οποίο στην ουσία δεν έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον.

Μόνο η Ozonise μπορεί να εγγυηθεί με τα συστήματά της την ασφαλή παραγωγή όζοντος ή τη σωστή ποσότητα όζοντος ικανή να απενεργοποιήσει τα βακτήρια, τη μούχλα, τους ΙΟΥΣ κλπ. εξασφαλίζοντας ότι το περιβάλλον που έχει υποστεί επεξεργασία είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα όζοντος και ασφαλές για τους ανθρώπους! Στη διάρκεια των χρόνων η FDA, μέσω διαφόρων εγγράφων, πιστοποίησε ότι το όζον είναι το μοναδικό φυσικό αέριο ικανό να απενεργοποιήσει και να καταστρέψει αδιαμφισβήτητα τα βακτήρια, τη μούχλα, τις ζύμες και τους ΙΟΥΣ. Για σίγουρη και ασφαλή απολύμανση το όζον πρέπει να παράγεται σεβόμενοι τους χρόνους και τις συγκεντρώσεις κορεσμού Τα συστήματα Ozonise κάνουν ακριβώς αυτό, γι’ αυτό τον λόγο είμαστε οι επαγγελματίες των συστημάτων όζοντος.

 • Ecotech – Οικοτεχνολογία.
 • Zero residual – Μηδέν απόβλητα.
 • Zero chemicals – Μηδέν χημικά.
 • Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Water Saving – Εξοικονόμηση Νερού
 • Cost Saving – Οικονομία

 

Πλεονεκτήματα των συστημάτων απολύμανσης με όζον της Ozonise:

Βελτίωση και απλούστευση των συστημάτων HACCP και του νόμων ποιότητας αέρα εργασίας.

 • Αντικατάσταση των απαραίτητων χημικών ουσιών για την καταπολέμηση των μικροβιολογικού κινδύνων και για την απόκτηση των προτύπων υγιεινής.
 • Μείωση / ολική εξάλειψη των χημικών καταλοίπων στον αέρα και στις επιφάνειες.
 • Εγγύηση για την αδρανοποίηση σε: Ιούς, βακτήρια, μούχλα και ζύμες από τις επιφάνειες και περιοχές των χώρων (όπως σοφίτες) που δύσκολα φθάνουμε με άλλα συστήματα.
 • Εξάλειψη των ανεπιθύμητων οσμών (π. χ κάπνισμα) από τους χώρους εργασίας με θέση σε λειτουργία κατά τις ώρες απουσίας των ανθρώπων.
 • Μείωση του εργατικού κόστους για την απολύμανση των χώρων.
 • Φυσικό άρωμα στο χώρο.